Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Władze i członkowie

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Marian Poślednik - Prezes Zarządu
 • Piotr Chlebowski - Wiceprezes Zarządu
 • Jerzy Ptak – Skarbnik

Komisja rewizyjna:

 • Andrzej Przybyła – Przewodniczący
 • Ireneusz Mikołajewski - Członek
 • Adam Sarbinowski - Członek

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" na dzień podpisania Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR tworzyło osiemdziesięciu dwóch członków. Skład grupy jest reprezentatywny z punktu widzenia charakteru i celów LSR, bez dominacji grup interesu, z uwzględnieniem wszystkich sektorów (publicznego, gospodarczego i społecznego) oraz mieszkańców obszaru objętego LSR. W trakcie realizacji LSR nastąpiły zmiany w składzie członków Stowarzyszenia.

Aktualna lista członków LGD Gościnna Wielkopolska:

 1. Gmina Kościan
 2. Gmina Dolsk
 3. Gmina Jutrosin
 4. Gmina Krobia
 5. Gmina Krzywiń
 6. Gmina Miejska Górka
 7. Gmina Pępowo
 8. Gmina Piaski
 9. Gmina Pakosław
 10. Gmina Gostyń
 11. Gmina Rawicz
 12. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
 13. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
 14. Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
 15. Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Zalewem" - Małgorzata Jurdeczka
 16. SOPLICOWO FILMOWE Marek Pinkowski
 17. CENTRUM OGRODNICZE Beata Nowacka
 18. Wiesława Nowakowska Piekarnia
 19. E.K.O.- PŁYTA Sp. z o.o.
 20. Barbara Karkosz STUDIO PIĘKNOŚCI
 21. Zakład Architektury Zieleni OGRODY BUGAŁA - Piotr Bugała
 22. PLEWKAINSTAL SPÓŁKA JAWNA
 23. Jerzy Gałęzewski PHU PROMOTOR
 24. PASIEKA SMAKULSKICH Sp. z o.o.
 25. "SMAKI HUBERTA" Hubert Turbański
 26. USŁUGI GASTRONOMICZNE MACIEJ JASKULSKI
 27. Michał Hoffmann Pracownia ANTULA
 28. Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne" w Pakosławiu
 29. „LZS Krobianka Krobia" w Krobi
 30. Szkolny Klub Sportowy „JANTAR" w Racocie
 31. Stowarzyszenie „DZIECKO" w Gostyniu
 32. Uczniowski Klub Sportowy „Kusy" w Dolsku
 33. Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie
 34. Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu
 35. Fundacja „Gościnna Wielkopolska"
 36. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan"
 37. Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie
 38. Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 39. Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska
 40. Centrum Rozwoju Gminy Pępowo
 41. Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „Okoń"
 42. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „ No i co!"
 43. Henryk Bartoszewski
 44. Paweł Buksalewicz
 45. Karol Skrzypczak
 46. Zbigniew Koszarek
 47. Marian Poślednik
 48. Jerzy Ptak
 49. Krzysztof Fekecz
 50. Adam Sarbinowski
 51. Ireneusz Mikołajewski
 52. Anna Franciszka Hejducka
 53. Piotr Chlebowski
 54. Barbara Gościniak
 55. Artur Jarus
 56. Grażyna Kuźmińska
 57. Emilia Kuźnia
 58. Roman Podgórski
 59. Zdzisław Gidaszewski
 60. Piotr Poprawa
 61. Alicja Buksalewicz
 62. Mirosław Stachowiak
 63. Jan Markowski
 64. Roman Majorczyk
 65. Dorota Lew - Pilarska
 66. Krzysztof Kujawa
 67. Alicja Marciniak
 68. Beata Walkowiak
 69. Barbara Kapała
 70. Renata Jankowiak
 71. Rafał Duda
 72. Marek Korneliusz Hałas
 73. Małgorzata Szuba