Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Statut i przystąpienie

Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie uchwalany i zmieniany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Aktualny Statut (tekst jednolity) został przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 29.05. 2023 r.

Plik PDF: Aktualny Statut