Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Rada - organ decyzyjny LGD

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" wypracowało podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy organami LGD w procesie oceny i wyboru operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia, do którego właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej i realizowanej przez Stowarzyszenie zgodnie z rozumieniem przepisów prawa powołanych w § 1 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, w szczególności zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt. 4 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Rada LGD Gościnna Wielkopolska składa się z 15 osób.

Szczegóły procedowania Rady (organu decyzyjnego) zawiera Regulamin Rady.

Lista członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska:

 1. Henryk Bartoszewski (Gmina Kościan) - Przewodniczący Rady
 2. Andrzej Konieczny (Gmina Piaski)- Wiceprzewodniczący Rady
 3. Bartosz Kobus (Gmina Krzywiń)
 4. Czesław Szczepaniak (Gmina Kościan)
 5. Wiesława Nowakowska (Gmina Miejska Górka)
 6. Emilia Kuźnia (Gmina Jutrosin)
 7. Zbigniew Kosiński (Gmina Gostyń)
 8. Karol Krajka (Gmina Pępowo)
 9. Andrzej Hejducki (Gmina Miejska Górka)
 10. Edyta Naskręt (Gmina Rawicz)
 11. Renata Jankowiak (Gmina Dolsk)
 12. Marek Hałas (Gmina Krobia)
 13. Małgorzata Szuba (Gmina Piaski)
 14. Hubert Turbański (Gmina Pępowo)
 15. Małgorzata Jurdeczka (Gmina Pakosław)