Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska

DOBRE ŻYCIE W GOŚCINNEJ WIELKOPOLSCE

Zapraszamy do współpracy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Aktualności

KOMUNIKAT O PRACY BIURA LGD

11 lipca 2024

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lipca 2024 r. (piątek) biuro LGD Gościnna Wielkopolska będzie czynne w ograniczonym zakresie.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

25 czerwca 2024

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

25 czerwca 2024

W dniu 17 czerwca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie. Przedstawione przez Prezesa Zarządu Mariana Poślednika Sprawozdanie...

Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów

14 czerwca 2024

Zapraszamy na kolejną, XXIII edycję Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną...

Zakres wsparcia:

CEL 1

Tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji na wsi

CEL 2

Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie ich skutkom

CEL 3

Aktywizacja, integracja i wspieranie mieszkańców na obszarze Gościnnej Wielkopolski