Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

25 czerwca 2024

W dniu 17 czerwca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie. Przedstawione przez Prezesa Zarządu Mariana Poślednika Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023 i sprawozdanie finansowe za rok 2023 zostały przyjęte jednogłośnie.