Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Uroczyste podpisanie Umowy Ramowej

15 lutego 2024

W dniu 17 stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację LSR na lata 2023-2027. Na uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli Samorządu Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i Izabelę Mroczek Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wśród zaproszonych gości byli również: Robert Marcinkowski – Starosta Gostyński, Zofia Szalczyk – Radna Województwa Wielkopolskiego, Bartosz Kobus – Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, Ireneusz Witkowski – Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiej Sieci LGD, Henryk Bartoszewski – Starosta Kościański i zarazem Przewodniczący Rady LGD Gościnna Wielkopolska, Szymon Jakubowski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego, Wójtowie i Burmistrzowie gmin członkowskich LGD Gościnna Wielkopolska, Marek Banaszak Prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu jak również przedstawiciele Rad Gmin i Rady LGD, sołtysi, partnerzy i członkowie LGD Gościnna Wielkopolska. Gospodarzem miejsca był Grzegorz Matuszak Wójt Gminy Pępowo.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie reprezentowanym przez Mariana Poślednika Prezesa Zarządu LGD zapewnia środki finansowe na wdrażanie LSR oraz zarządzanie na łączną kwotę 5 510 784 euro.

Podczas uroczystości mieliśmy okazję zaprezentować naszych lokalnych producentów jakościowej żywności. Swoje produkty: m.in. sery, wyroby cukiernicze, chleb oraz wędliny zaprezentowali w ramach Stołu Gościnna Wielkopolska. Wśród nich byli:

Piekarnia Wiesława Nowakowska Sobiałkowo, PPUH Zakład Mięsny Marian Kaczmarek, Farma Seronada, Emilgrana - Poland Sp. z oo. , Markowe SERY KOZIE - Rolniczy Handel Detaliczny , Pasieka na Słonecznej, Ferment – Piekarnia z Duszą Podróżnika w Żychlewie

Galeria:

Zdjęcie numer 1 do artykułu pt.: Uroczyste podpisanie Umowy Ramowej
Zdjęcie numer 2 do artykułu pt.: Uroczyste podpisanie Umowy Ramowej
Zdjęcie numer 3 do artykułu pt.: Uroczyste podpisanie Umowy Ramowej
Zdjęcie numer 4 do artykułu pt.: Uroczyste podpisanie Umowy Ramowej
Zdjęcie numer 5 do artykułu pt.: Uroczyste podpisanie Umowy Ramowej
Zdjęcie numer 6 do artykułu pt.: Uroczyste podpisanie Umowy Ramowej