Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów

14 czerwca 2024

Zapraszamy na kolejną, XXIII edycję Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną. Jego celem jest promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego i żywności wysokiej jakości.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie - w czasie finałów regionalnych - wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i innych produktów oraz w kategorii: najlepsza potrawa regionalna. Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu - spośród produktów nominowanych w regionach - najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu "PERŁA".

Finał wojewódzki odbędzie się 13 lipca 2024 r. w Wijewie (gmina Wijewo, powiat leszczyński), podczas imprezy kulturalno-rozrywkowej "Wijewiada"

Karty zgłoszeniowe w Konkursie proszę przesłać do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dnia 27.06.2024 r. Formularze są dostępne na stronach internetowych:

https://www.umww.pl/xxiii-edycja-konkursu-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow

oraz https://www.produktyregionalne.pl/nkd.html.