Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Logo
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska

DOBRE ŻYCIE W GOŚCINNEJ WIELKOPOLSCE

Zapraszamy do współpracy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Aktualności

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – piąta edycja”

21 lutego 2024

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w...

Uroczyste podpisanie Umowy Ramowej

15 lutego 2024

W dniu 17 stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację LSR na lata 2023-2027. Na uroczystości mieliśmy zaszczyt...

Zakres wsparcia:

CEL 1

Tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji na wsi

CEL 2

Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie ich skutkom

CEL 3

Aktywizacja, integracja i wspieranie mieszkańców na obszarze Gościnnej Wielkopolski