Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska

DOBRE ŻYCIE W GOŚCINNEJ WIELKOPOLSCE

Zapraszamy do współpracy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Aktualności

Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów

14 czerwca 2024

Zapraszamy na kolejną, XXIII edycję Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną...

STÓŁ GOŚCINNEJ WIELKOPOLSKI NA UROCZYSTYCH OBCHODACH 20-LECIA DZIAŁALNOŚCI WIELKOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

6 czerwca 2024

23 maja w Poznaniu podczas 44 Walnego Zebrania Członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, połączonego z uroczystymi obchodami 20-lecia działalności Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Andersia...

Konkurs fotograficzny PROW w obiektywie - wydłużony termin

13 maja 2024

Szanowni mieszkańcy województwa wielkopolskiego, Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich...

XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

19 marca 2024

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Do tegorocznej edycji...

Zakres wsparcia:

CEL 1

Tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji na wsi

CEL 2

Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie ich skutkom

CEL 3

Aktywizacja, integracja i wspieranie mieszkańców na obszarze Gościnnej Wielkopolski