"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

slider

Zapraszamy do współpracy w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2023

Strategia jest długa ale warto ją przeczytać.
slider

Zapraszamy do udziału w realizacji bieżących zadań Lokalnej Grupy Działania

Zapoznaj się z naszymi działaniami w aktualnościach.

Zapoznaj się z najnowszymiaktualnościami

Szkolenie z zakresu wypełniania wniosku i biznesplanu

14 lutego odbyło się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców nt. przygotowana wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu  w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska...

Ważny temat

Spotkanie informacyjne oraz szkolenie z zakresu planowania działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu

LGD Gościnna Wielkopolska zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ogłoszonych naborach na spotkanie i szkolenie , które odbędą się 14 lutego 2017 r. w Pępowie..

Ważne tematy

Spotkanie informacyjne oraz szkolenie z zakresu planowania działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu

Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

Uruchamianie działalności związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

Twoje CENTRUM WIEDZY

UWAGA! NARZĘDZIE POMOCNICZE DO WYPEŁNIANIA BIZNESPLANU

UWAGA! NARZĘDZIE POMOCNICZE DO WYPEŁNIANIA BIZNESPLANU

W związku z licznymi pytaniami w zakresie zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 ARiMR przekazała informację..

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami Gdziekolwiek jesteś

Strona dostępna na urządzeniach mobilnych.

Obszar realizacji LSR