"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

slider

Zapraszamy do współpracy w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata 2016-2023

Strategia jest długa ale warto ją przeczytać.
slider

Zapraszamy do udziału w realizacji bieżących zadań Lokalnej Grupy Działania

Zapoznaj się z naszymi działaniami w aktualnościach.

Zapoznaj się z najnowszymiaktualnościami

Szkolenie pracowników biura LGD - Realizacja planu szkoleń

W dniu 08 grudnia 2016 roku odbyło się szkolenie pracowników biura LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD...

Ważne tematy

Szkolenie - przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy

Realizacja szkoleń w zakresie produkcji i/ lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik lub narzędzi

Tworzenie i upowszechnianie innowacyjnych narzędzi promowania walorów rekreacyjnych i turystycznych wykorzystujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze

Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu

Szkolenie członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska - realizacja Planu szkoleń

Twoje CENTRUM WIEDZY

UWAGA! PYTANIA I ODPOWIEDZI

UWAGA! PYTANIA I ODPOWIEDZI

Potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych włączeniem się w realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem pytań i odpowiedzi dotyczą..

Bądź na bieżąco z naszymi aktualnościami Gdziekolwiek jesteś

Strona dostępna na urządzeniach mobilnych.

Obszar realizacji LSR