"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

Centrum wiedzy

A+
A+
A+

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała dokument „Wskazówki do formularzy wniosków”. Jest to zbiór "technicznych" wskazówek ogólnych oraz szczegółowych przypadków, dotyczących sposobu wypełniania konkretnych pól we wnioskach. Korzystanie ze "Wskazówek..." nie jest obowiązkowe, ale może okazać się przydatne.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała nowe wersje dokumentów:
- formularz wniosku o płatność dla operacji z poddziałania 19.2 Inne/Własne wraz z plikiem dodatkowych arkuszy dla podmiotów współwnioskujących
- formularz wniosku o płatność dla operacji z poddziałania 19.2 Premie


Ww. dokumenty zostały zamieszczone na stronie ARiMR - zobacz


Obszar realizacji LSR