"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

Centrum wiedzy

A+
A+
A+
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Wnioskodawcy i beneficjenci poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego PROW na lata 2014-2020 zobowiązani są do stosowania klauzul informacyjnych i klauzul zgody odpowiednio na etapie składania wniosku i/ lub realizacji operacji:
- RODO_klauzule_19.2
- RODO_klauzule_DO-KARTY-WKŁADU-RZECZOWEGO_19.2
- RODO_klauzule_DO-LISTY-OBECNOŚCI-19.2

- RODO_klauzule_DO-KARTY-WKLADU-RZECZOWEGO_19.2_do uzupełnienia
- RODO_klauzule_DO-LISTY-OBECNOSCI-19.2 - do uzupełnienia


Obszar realizacji LSR