"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Przedstawiciele LGD Gościnna Wielkopolska na Kujawach! 

Wyjazd studyjny do Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli to kolejne działanie w ramach projektu współpracy „Odrębność kulturowa łączy obszary Wielkopolski i Kujaw”. Już pierwszego dnia mieliśmy sporo wrażeń! Poznawaliśmy historię i tradycje regionu. W programie znalazły się: zwiedzanie Kruszwicy oraz rejs po jeziorze Gopło. Bardzo nas zainteresowała prezentacja dot. tradycji Kujaw Zachodnich. A warsztaty z pieśni i przyśpiewek kujawskich były wręcz rewelacyjne!


Drugi dzień naszej wizyty na Kujawach to zwiedzanie Pakości, wizyta w Fundacja "Kalwaria Pakoska" i rozmowy nt. wdrażania LSR oraz… warsztaty gęsi białej połączone z darciem pierza! Na koniec wizyta w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie . 

To wszystko w ramach naszego projektu współpracy „Odrębność kulturowa łączy obszary Wielkopolski i Kujaw”. Dziękujemy Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli za ten inspirujący, wspólnie spędzony czas! 

Obszar realizacji LSR