"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 5 sierpnia odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem „Rowerem i z piłką”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, Sołtysa i Radę Sołecką Racotu, przy współudziale Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska udział wzięło 100 rowerzystów. Uczestnicy rajdu mieli do wyboru trzy trasy: czarną, liczącą 38 kilometrów, czerwoną  na 15 kilometrów oraz trasę zieloną na 9 kilometrów. Wszyscy przed godziną 14.00 zameldowali się na mecie rajdu, zlokalizowanej na stadionie piłkarskim PKS Racot. Na mecie w biurze rajdu uczestnicy otrzymali pamiątkowy buton, wodę, talon na posiłek oraz kartkę do zaliczania konkurencji.
Na wszystkich, którzy pokonali trasę na stadionie piłkarskim w Racocie czekała kawa, ciastka i ciepły posiłek.
Organizatorzy przygotowali 5 konkurencji, które mieli zaliczyć rowerzyści aby uczestniczyć w losowaniu nagród. Niestety warunki atmosferyczne nie pozwoliły na rozegranie konkurencji. Zamiast konkurencji, cykliści mieli możliwość zapoznania się z zasadami bezpiecznego poruszania się na rowerach przedstawionych przez Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Po prelekcji każdy z uczestników otrzymał upominek z rąk policjantów. Następnie przystąpiono do losowania nagród. Cześć nagród była ufundowana przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska".

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR