"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

XI Festiwal Tradycji i Folkloru, który odbył się w Domachowie w dniach 9-10 września 2023 r., był doskonałą okazją, by przybyłym gościom, uczestnikom Festiwalu i turystom zaprezentować realizowany obecnie projekt współpracy „Odrębność kulturowa łączy obszary Wielkopolski i Kujaw” i stroje z naszego obszaru. Zarówno tradycyjne stroje mężatki i mężczyzny żonatego z Biskupizny jak  i Hazów zostały wykonane właśnie w ramach wymienionego projektu. Prezentacja na naszym stoisku spotkała się z dużym zainteresowaniem osób w każdym wieku. U ludzi starszych stroje te wywoływały wspomnienia – przecież takie stroje były noszone dawniej przez babcie i dziadków na Biskupiźnie i Hazach. Rodzice pokazywali stroje maluchom, które ze zdziwieniem odkrywały, że dawno dawno temu „spłódniki”, „westki”, „wołoszki” czy „piekielnice” były powszechnym elementem strojów na naszym obszarze. Padały pytania o tkaniny, z których obecnie można wykonywać te stroje i o ich nazwy. Podziw wzbudzały kunsztownie wykonane nakrycia głowy: biskupiańska klapica i hazacki czepiec. Wielu gości naszego stoiska robiło sobie pamiątkowe fotki z naszymi biskupiańskimi hazackimi „modelami”. Na drugim stoisku Gościnnej Wielkopolski wystawiły się Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Krobia. Goście odwiedzający festiwal mogli skosztować między innymi lokalnych specjałów: przepysznych ciast, zupę z lokalnych produktów. W namiocie przy dobrej kawie i herbacie goście słuchali muzyki, wystąpienia grupy teatralnej "Na Fali". Można było posłuchać muzyki z różnych stron świata na przykład z Turcji i Ukrainy. Obydwa stoiska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR