"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

"Oddajemy w ręce Czytelników instrukcję szycia i wykroje krawieckie strojów biskupiańskich: stroju mężatki i mężczyzny żonatego na Biskupiźnie z I połowy XX wieku - w wersji elektronicznej. Celem publikacji jest upowszechnienie i promocja tych strojów nie tylko na Biskupiźnie, ale też na całym obszarze LGD Gościnna Wielkopolska. Wydane dotąd opracowania opisywały i ukazywały dokładnie, dzięki bogatemu materiałowi zdjęciowemu i rycinom, stroje na Biskupiźnie dla różnych grup wiekowych w minionych czasach. Jednak do tej pory żadne z nich nie prezentowało w takiej formie instrukcji szycia poszczególnych elementów strojów: kobiecego i męskiego. Niniejsza publikacja zawiera gotowe wykroje dla wybranych rozmiarów w skali 1:1, które wystarczy skopiować i przenieść na materiał. Przy opisie poszczególnych elementów stroju znaleźć można również informacje o współczesnych tkaninach, z których można uszyć takie stroje. We wcześniejszych publikacjach i opracowaniach można natknąć się na określenia dawnych tkanin jak: menczester, drelich, opal, sukno, żorżeta czy barchan, ale wiele z tych tkanin jest po prostu dziś niedostępnych, a pod starą nazwą kryje się często tkanina o zupełnie innym wyglądzie, fakturze i składzie. Mamy nadzieję, że wykroje i instrukcja szycia zainspirują do sięgnięcia do tradycji, swoich korzeni. Może staną się one punktem wyjścia do połączenia starego i tradycyjnego z czymś zupełnie nowym. Jeśli tak, chętnie poznamy efekty samodzielnej pracy i zaprezentujemy je na naszej stronie internetowej lub na FB . Życzymy wiele inspiracji i ciekawych pomysłów".           

Marian Poślednik Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie                

Instrukcja szycia i wykroje

Obszar realizacji LSR