"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 27.10.2021 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, reprezentowane przez Mariana Poślednika – Prezesa Zarządu LGD oraz Piotra Chlebowskiego – Wiceprezesa Zarządu, podpisało z Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, aneksy do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) oraz Umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Łączna przyznana kwota wyniosła 675 360,00 euro.


Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR