"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Wyniki nr 18/2018

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
ogłasza wyniki decyzji Rady dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy
na operacje zgodne z zakresem tematycznym:
Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych

Zarząd Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie informuje, że w dniu 03 lipca 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Gościnna Wielkopolska, na którym Rada dokonała oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji złożonych w ramach Ogłoszenia naboru nr 18/2018.
Operacje wybrane do dofinansowania w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska przyczyniają się do osiągnięcia:
Celu ogólnego 2: Rozwój produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych
Celu szczegółowego 2.1. Zwiększenie wykorzystania lokalnych produktów żywnościowych w działalności gospodarczej
Przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych

Załączniki:

1) Lista operacji zgodnych z LSR - pobierz                                                                         
2) Lista operacji zgodnych z LSR - wersja do druku
3) Lista operacji wybranych w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska - pobierz
4) Lista operacji wybranych w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska - wersja do druku
5) Protokół z posiedzenia Rady - pobierz               
6) Lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu Rady - pobierz      

Data publikacji wyników: 06 lipca 2018 r.


Obszar realizacji LSR