"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Władze i członkowie

Zarząd Stowarzyszenia:                    
Marian Poślednik  - Prezes Zarządu    
Piotr Chlebowski - Wiceprezes Zarządu                     
Jerzy Ptak – Skarbnik

Komisja rewizyjna:                    
Andrzej Przybyła – Przewodniczący                     
Ireneusz Mikołajewski - Członek                     
Adam Sarbinowski - Członek

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" na dzień podpisania Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR tworzyło osiemdziesięciu dwóch członków. Skład grupy jest reprezentatywny z punktu widzenia charakteru i celów LSR, bez dominacji grup interesu, z uwzględnieniem wszystkich sektorów (publicznego, gospodarczego i społecznego)  oraz mieszkańców obszaru objętego LSR. W trakcie realizacji LSR nastąpiły zmiany w składzie członków Stowarzyszenia.
Aktualna lista członków LGD Gościnna Wielkopolska:
 1.  Gmina Kościan
 2.  Gmina Dolsk
 3.  Gmina Jutrosin
 4.  Gmina Kobylin
 5.  Gmina Krobia
 6.  Gmina Krzywiń
 7.  Gmina Miejska Górka
 8.  Gmina Pępowo
 9.  Gmina Piaski
10.  Gmina Pakosław
11.  Gmina Gostyń
12.  Gmina Rawicz
13.  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
14.  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
15.  Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
16.  Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe „JUNA-TRANS"  Sp. z o.o.
17.  Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Zalewem" - Małgorzata Jurdeczka
18.  SOPLICOWO FILMOWE Marek Pinkowski
19.  CENTRUM OGRODNICZE Beata Nowacka
20.  Wiesława Nowakowska Piekarnia
21.  E.K.O.- PŁYTA Sp. z o.o.
22.  Barbara Karkosz STUDIO PIĘKNOŚCI
23.  Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne" w Pakosławiu
24.  „LZS Krobianka Krobia" w Krobi
25.  Szkolny Klub Sportowy „JANTAR" w Racocie
26.  Stowarzyszenie „DZIECKO" w Gostyniu
27.  Uczniowski Klub Sportowy „Kusy" w Dolsku
28.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie
29.  Stowarzyszenie „MOST" w Piaskach
30.  Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu
31.  Fundacja „Gościnna Wielkopolska"
32.  Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan"
33.  Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie
34.  Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
35.  Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska
36.  Centrum Rozwoju Gminy Pępowo
37.  Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „Okoń"
38.  Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „ No i co!"
39.  Henryk Bartoszewski
40.  Paweł Buksalewicz
41.  Henryk Litka
42.  Stanisław Krysicki
43.  Karol Skrzypczak
44.  Zbigniew Koszarek
45.  Kazimierz Chudy
46.  Marian Poślednik
47.  Jerzy Ptak
48.  Krzysztof Fekecz
49.  Adam Sarbinowski
50.  Ireneusz Mikołajewski
51.  Anna Franciszka Hejducka
52.  Piotr Chlebowski
53.  Barbara Gościniak
54.  Artur Jarus
55.  Grażyna Kuźmińska
56.  Emilia Kuźnia
57.  Roman Podgórski
58.  Piotr Poprawa
59.  Marek Ptak
60.  Alicja Buksalewicz
61.  Mirosław Stachowiak
62.  Jan Markowski
63.  Roman Majorczyk
64.  Dorota Lew - Pilarska
65.  Krzysztof Kujawa
66.  Alicja Marciniak
67.  Beata Walkowiak
68.  Barbara Kapała
69.  Renata Jankowiak
70.  Rafał Duda
71.  Marek Korneliusz Hałas
72.  Anna Rojda
73.  Małgorzata Szuba

Obszar realizacji LSR