"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Władze i członkowie

Zarząd Stowarzyszenia:                    
Marian Poślednik  - Prezes Zarządu    
Piotr Chlebowski - Wiceprezes Zarządu                     
Jerzy Ptak – Skarbnik

Komisja rewizyjna:                    
Andrzej Przybyła – Przewodniczący                     
Ireneusz Mikołajewski - Członek                     
Adam Sarbinowski - Członek

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" na dzień podpisania Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR tworzyło osiemdziesięciu dwóch członków. Skład grupy jest reprezentatywny z punktu widzenia charakteru i celów LSR, bez dominacji grup interesu, z uwzględnieniem wszystkich sektorów (publicznego, gospodarczego i społecznego)  oraz mieszkańców obszaru objętego LSR. W trakcie realizacji LSR nastąpiły zmiany w składzie członków Stowarzyszenia.
Aktualna lista członków LGD Gościnna Wielkopolska:
 1.  Gmina Kościan
 2.  Gmina Dolsk
 3.  Gmina Jutrosin
 4.  Gmina Kobylin
 5.  Gmina Krobia
 6.  Gmina Krzywiń
 7.  Gmina Miejska Górka
 8.  Gmina Pępowo
 9.  Gmina Piaski
10.  Gmina Pakosław
11.  Gmina Gostyń
12.  Gmina Rawicz
13.  Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
14.  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk
15.  Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
16.  Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Zalewem" - Małgorzata Jurdeczka
17.  SOPLICOWO FILMOWE Marek Pinkowski
18.  CENTRUM OGRODNICZE Beata Nowacka
19.  Wiesława Nowakowska Piekarnia
20.  E.K.O.- PŁYTA Sp. z o.o.
21.  Barbara Karkosz STUDIO PIĘKNOŚCI
22.  Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich „Gospodarstwa Gościnne" w Pakosławiu
23.  „LZS Krobianka Krobia" w Krobi
24.  Szkolny Klub Sportowy „JANTAR" w Racocie
25.  Stowarzyszenie „DZIECKO" w Gostyniu
26.  Uczniowski Klub Sportowy „Kusy" w Dolsku
27.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie
28.  Stowarzyszenie „MOST" w Piaskach
29.  Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu
30.  Fundacja „Gościnna Wielkopolska"
31.  Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan"
32.  Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie
33.  Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
34.  Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska
35.  Centrum Rozwoju Gminy Pępowo
36.  Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „Okoń"
37.  Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „ No i co!"
38.  Henryk Bartoszewski
39.  Paweł Buksalewicz
40.  Karol Skrzypczak
41.  Zbigniew Koszarek
42.  Kazimierz Chudy
43.  Marian Poślednik
44.  Jerzy Ptak
45.  Krzysztof Fekecz
46.  Adam Sarbinowski
47.  Ireneusz Mikołajewski
48.  Anna Franciszka Hejducka
40.  Piotr Chlebowski
50.  Barbara Gościniak
51.  Artur Jarus
52.  Grażyna Kuźmińska
53.  Emilia Kuźnia
54.  Roman Podgórski
55.  Zdzisław Gidaszewski
56.  Piotr Poprawa
57.  Alicja Buksalewicz
58.  Mirosław Stachowiak
59.  Jan Markowski
60.  Roman Majorczyk
61.  Dorota Lew - Pilarska
62.  Krzysztof Kujawa
63.  Alicja Marciniak
64.  Beata Walkowiak
65.  Barbara Kapała
66.  Renata Jankowiak
67.  Rafał Duda
68.  Marek Korneliusz Hałas
69.  Małgorzata Szuba

Obszar realizacji LSR