"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

Centrum wiedzy

A+
A+
A+

Osoby zainteresowane bezpieczeństwem produktów wytwarzanych w farmerskim oraz rzemieślniczym przetwórstwie mleka zachęcamy do lektury poradnika, który w sposób syntetyczny przedstawia proste metody i działania zrozumiałe oraz możliwe do zrealizowania przez drobnych producentów.
Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka” umożliwia drobnym producentom uzyskanie informacji, jakie warunki muszą spełnić, aby ich wyroby były uzyskiwane w sposób higieniczny oraz bezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów.
Poradnik jest dostosowany do użytku dla strony ,,kontrolowanej oraz kontrolującej’’, wytwórcy produktów mlecznych mają możliwość poznania, na jakie aspekty zwracają uwagę weterynarze podczas czynności kontrolnych, z kolei lekarze weterynarii mogą oczekiwać lepszego przygotowania ze strony przetwórców do prowadzenia działalności.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.serowarzyrodzinni.pl

Obszar realizacji LSR