"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” zaprasza Beneficjentów, którzy podpisali umowę  o przyznaniu pomocy lub składają uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 25/2019 „Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych”, na „Szkolenie nt. przygotowania wniosku o płatność”. Termin i miejsce szkolenia: 21 stycznia 2020 r., godzina 9.00, sala szkoleniowa w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska, ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 63-830 Pępowo. Serdecznie zapraszamy!

Obszar realizacji LSR