"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” zaprasza Beneficjentów, którzy podpisali umowę o przyznaniu pomocy lub składają uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 24/2019 „Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/ lub przetwarzaniem i/ lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych”, na „Szkolenie nt. przygotowania wniosku o płatność”. Termin i miejsce szkolenia: 21 stycznia 2020 r., godzina 11.30, sala szkoleniowa w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska, ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 63-830 Pępowo.  Osoby z grup defaworyzowanych: tj. kobiety i osoby w wieku 50+ zapraszamy na szkolenie również 21 stycznia 2020 r. o godz. 13.30.

Serdecznie zapraszamy!

Obszar realizacji LSR