"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) - LGD Gościnna Wielkopolska organizuje Spotkania informacyjne nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska, podczas których zapoznamy szczegółowo uczestników z zasadami i kryteriami wsparcia z budżetu naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. W trosce o Państwa czas, organizację codziennych obowiązków i wygodę zorganizowaliśmy spotkania w trzech różnych miejscach i w dwóch terminach. W zależności od Państwa zainteresowań i miejsca zamieszkania zapraszamy na spotkania w dowolnie wybranym miejscu: w Kościanie, Miejskiej Górce lub w Piaskach. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na plakatach informacyjnych. 

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR