"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Od poniedziałku 25 maja 2020 r. pracownicy pełnią dyżury w biurze LGD, a tym samym biuro LGD jest czynne codziennie w godzinach 7.00 – 15.00.
W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy o ograniczenie wizyt w biurze LGD do sytuacji, w których bezpośredni kontakt z pracownikiem biura jest bezwzględnie konieczny.
Wizyta w biurze LGD powinna zostać uzgodniona telefonicznie po numerem telefonu 65 573 63 00 lub tel. kom. 607 879 665.
W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Konsultacje dla osób zainteresowanych złożeniem wniosków w ramach naborów zaplanowanych na I połowę 2021 r. realizowane są tylko telefonicznie.
Biuro w znacznym zakresie funkcjonuje na zasadzie pracy zdalnej i bieżąco realizuje zadania wynikające z realizacji LSR.
W związku z rozpoczęciem biegu wstrzymanych terminów w postępowaniu administracyjnym pracownicy biura LGD w najbliższym czasie zakończą weryfikację uzupełnień i wyjaśnień złożonych przez wnioskodawców oraz zakończą pomocniczą ocenę wniosków/ operacji złożonych w ramach Naboru wniosków nr 27/2020 i przystąpią do przygotowania i przeprowadzenia posiedzenia Rady LGD.

Obszar realizacji LSR