"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że do odwołania wprowadzamy ograniczenia w zakresie bezpośrednich konsultacji dla potencjalnych wnioskodawców.
W przypadku zainteresowania konsultacjami prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Biura: 65/ 573 63 00; 607 879 665.


                                                            Zarząd LGD Gościnna Wielkopolska

Obszar realizacji LSR