"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 5 września 2019 roku pracownicy biura LGD Gościnna Wielkopolska wzięli udział w warsztatach dla wielkopolskich lokalnych grup działania. Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z grantami, bieżącym funkcjonowaniem biura i projektami współpracy. Warsztaty zostały zorganizowane przez Zarząd Wielkopolskiej Sieci LGD i oraz Lokalną Grupę Działania KOLD.

Obszar realizacji LSR