"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 16 czerwca 2017 roku (piątek) biuro Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" będzie czynne w ograniczonym zakresie. Pracownicy biura LGD mają dzień wolny od pracy  w zamian za dzień świąteczny, przypadający w wolną sobotę tj. 11 listopada 2017 r. W biurze LGD obecny będzie członek Zarządu LGD.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Obszar realizacji LSR