"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) - LGD Gościnna Wielkopolska organizuje Szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów:

- Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych

- Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Gościnna Wielkopolska. Informacje na plakatach! 


Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR