"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Zachęcamy do zapoznania się ze zrealizowanymi projektami w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska. Cykl prezentacji zrealizowanych operacji rozpoczyna projekt pn.: "Rośliny na widelcu" zrealizowany przez Fundację Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda.

http://www.goscinnawielkopolska.pl/projekt/6

Obszar realizacji LSR