"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W ramach realizacji Planu komunikacji na 2020 rok rozpoczynamy realizację działań komunikacyjnych: Spotkania informacyjne, szkolenia nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność oraz badania satysfakcji wnioskodawców LGD dot. jakości doradztwa. Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w realizacji wskazanych działań powinny bieżąco przeglądać stronę internetową LGD, na której będą zamieszczane informacje o planowanych do wykonania zadaniach. Zapraszamy również do zapoznania się z zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce DORADZTWO I DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE/ HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI/ 2020 ROK.

Obszar realizacji LSR