"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 25 września 2020 r. trzy Lokalne Grupy Działania z Wielkopolski: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie podpisały List intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w ramach projektu „Odrębność kulturowa łączy obszary Wielkopolski”. 

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR