"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 informuje o naborze pracownika  na stanowisko kierownika ds. wdrażania wsparcia wielofunduszowego.  Praca w wymiarze pełnego etatu. Rozpoczęcie zatrudnienia najpóźniej w dniu 01.01.2022 r.
Osoby  otwarte na nowe wyzwania i posiadające predyspozycje do pracy na kierowniczym stanowisku oraz zainteresowane zatrudnieniem w Stowarzyszeniu powinny zgłosić się telefonicznie do pierwszego etapu rekrutacji.
Pierwszy etap rekrutacji polegający na rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzony w dniach 21.09 - 27.09.2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia.
Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 20.09.2021 r.


Obszar realizacji LSR