"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Aktualna Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska na lata 2016-2023 jest dostępna na stronie internetowej LGD  w zakładce REALIZACJA LSR 2016-2023/ LSR NA LATA 2016-2023.
Potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych włączeniem się w realizację LSR LGD Gościnna Wielkopolska zapraszamy do zapoznania się z dokumentem strategii, w którym wprowadzone zostały ważne zmiany wynikające z konsultacji społecznych, w tym wynikające z warsztatu analityczno - refleksyjnego przeprowadzonego w dniu 11 lutego 2019 r.Obszar realizacji LSR