"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) z okazji 10-lecia swojej działalności ogłosiła konkurs "Rural Inspiration Awards". Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu, do udziału w nim, a także do rozpowszechnienia informacji o konkursie.

Ogólne warunki konkursu:
Projekty należy zgłaszać na załączonym formularzu do 5 grudnia 2018 r. Wypełniony formularz w wersji elektronicznej należy przesłać na adresy mailowe: ksow@cdr.gov.pl oraz a.markuszewska@cdr.gov.pl. Wszystkie zgłoszone projekty muszą być finansowane z PROW 2014-2020. Projekty mogą być w trakcie realizacji lub zakończone. W przypadku projektów trwających, powinny one być na zaawansowanym etapie wdrażania.
Formularz oraz szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są również pod adresem: http://ksow.pl/news/entry/13935-zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-na-projekty.html.

Obszar realizacji LSR