"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+
W poprzednich latach LGD Gościnna Wielkopolska była organizatorem konferencji dotyczących znaczenia kwietnych pasów w rolnictwie oraz aktywnie uczestniczyła w utworzeniu kwietnego pasa w Szelejewie. Działania były realizowane na obszarze objętym LSR LGD Gościnna Wielkopolska.
LGD Gościnna Wielkopolska zaprasza w dniu 03 grudnia 2020 r. na konferencję pt. „Znaczenie kwietnych pasów w rolnictwie. W tym roku jej patronem honorowym jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a organizatorami – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk I Stowarzyszenie Demeter Polska. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat stosowania pasów kwietnych w rolnictwie. Pasy kwietne stanowią środowisko życia wielu gatunków organizmów, w tym owadów zapylających rośliny oraz naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych. Dzięki temu Pasy kwietne sprzyjają zmniejszeniu ilości stosowanych insektycydów, co także przyczynia się do podwyższenia różnorodności biologicznej. W popołudniowej części konferencji przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi stan przygotowań Krajowego Planu Strategicznego na lata 20121-2027 oraz propozycje dotyczące uwzględnienia pasów kwietnych w tym planie.
Szczegółowy program – do pobrania.
Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:
Wydarzenie na Facebooku:
Serdecznie zapraszamy!

Obszar realizacji LSR