"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Pępowie odbyła się konferencja pn. „Czysta energia a rozwój lokalny”W programie znalazły się następujecie tematy:

- Energia odnawialna w aspekcie lokalnej gospodarki przestrzennej  - Prof. dr hab. Waldemar Ratajczak (Instytut Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

- Klaster energii szansą na rozwój lokalnej energetyki i skuteczne działanie w zakresie niskiej emisji dla samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców – wyzwania i szanse dla lokalnych społeczności – Piotr Budzisz (ATsystem )

- Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE – Środki WFOŚiGW i inne – Sebastian Maćkowiak (Zespół Doradców Energetycznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

- Zastosowanie pomp ciepła – Artur Panas  (Ekspert w dziedzinie ciepłownictwo – ogrzewalnictwo, Odnawialne Źródła Energii, pompy ciepła z instalacjami towarzyszącymi)

- Czysta energia ze słońca – instalacje fotowoltaiczne – Dawid Goliński (Goodenergy)

- Zwiększenie wykorzystania OZE oraz edukacja społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu – współfinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gościnna Wielkopolska – Marina Poślednik (Prezes Zarządu LGD Gościnna Wielkopolska).

Uczestnikami konferencji byli również uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi wraz z opiekunami.  Opowiedzieli oni o projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii, które były i są realizowane przez uczniów tej szkoły. W holu GOK-u można było zobaczyć ciekawą wystawę na temat OZE w życiu codziennym człowieka.

Partnerami konferencji byli: Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie i Centrum Rozwoju Gminy Pępowo. 

Telewizja Leszno o konferencji. Ponizej link: 

Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR