"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na wykonaniu projektu składu, składu i druku publikacji o roboczej nazwie „Strój kobiecy mężatki i mężczyzny żonatego na Biskupiźnie z I poł. XX w. Instrukcja szycia i wykroje”, konfekcjonowania publikacji i wykonania wersji elektronicznej ww. publikacji w formacie umożliwiającym zamieszczenie jej na stronie internetowej. Zadanie  uwzględnione jest w planowanym do realizacji projekcie współpracy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane realizacją zadania powinny skontaktować się telefonicznie lub e-mailem z biurem Stowarzyszenia najpóźniej do 11 stycznia 2021 r.

Obszar realizacji LSR