"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W ramach projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan sfinansowanego z budżetu LSR Stowarzyszenia  "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" powstała strona internetowa  leksykongminakoscian.pl,  gdzie zamieszczono  cykl filmów edukacyjnych poświęconych drzewom. Cykl ten obejmuje 10 filmów:  „Aleja jabłoniowa i czereśniowa w Gryżynie”,  „Zadrzewienia śródpolne przy ruinach kościoła św. Marcina w Gryżynie”, „Drzewostan przydrożny między Rogaczewem Wielkim i Małym”, „Drzewostan parku przypałacowego w Kopaszewie”, „Aleja platanowa w Kopaszewie”, „ Aleja lipowa Jabłonowskich w Racocie”, „Drzewostan parku przypałacowego w Racocie”, „ Drzewostan parku przypałacowego w Turwi”, „Pasy wiatrochronne Chłapowskiego w okolicach Turwi i Rogaczewa” , „Postać Dezyderergo Chłapowskiego”.   Filmy te przybliżają nam rolę zadrzewień w kształtowaniu bioróżnorodności na obszarze Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska. Zachęcamy do ich obejrzenia i do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą. A może ktoś pokusi się i odwiedzi któreś z wymienionych miejsc? Serdecznie zapraszamy!

Obszar realizacji LSR