"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem planowanych naborów wniosków oraz aktualnym wykazem naborów zaplanowanych na I półrocze 2018 roku, a także aktualną Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska.LSR i Harmonogram naborów dostępne są na stronie internetowej w zakładce REALIZACJA  LSR 2016-2023.
Wykaz naborów wniosków zaplanowanych na I półrocze 2018 r. wraz z limitami środków:
1) utworzenie nowego przedsiębiorstwa/ 1 200 tys. zł
2) rozwój istniejącego przedsiębiorstwa/ 2 100 tys. zł
3) programy edukacyjne w zakresie ochrony środowiska/ 130 tys. zł
4) szkolenia w zakresie produkcji/ przetwarzania/ 172 635 zł
5) instalacje OZE (obiekty związane z działalnością gospodarczą wskazaną w LSR/ 752 063 zł
6) instalacje OZE (obiekty dot. zachowania dziedzictwa lokalnego/600 tys. zł
7) programy edukacyjne w zakresie dotyczącym lokalnych produktów i zdrowego żywienia/ 147 827 zł

Obszar realizacji LSR