"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Rozpoczęliśmy cykl imprez gminnych dofinansowywanych ze  środków własnych Stowarzyszenia LGD Gościnna Wielkopolska. W tym roku LGD Gościnna Wielkopolska wspiera ponad 20 różnych inicjatyw, które mają miejsce na obszarze funkcjonowania lokalnej grupy działania. 

30 kwietnia 2019 r. w Pępowie odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja Ogólnopolskiego Biegu Katyńskiego. Na starcie stanęło kilkuset młodych ludzi, którzy w ten sposób uczcili jakże ważne wydarzenia w historii Polski. Uczestnicy rywalizowali w kilku kategoriach. Najmłodsi mieli do pokonania trasę o długości 1000 m, a starsi 1500 m. Po zawodach odbyło się wręczenie medali oraz nagród dla najlepszych, a na koniec odbył się bieg masowy, w którym uczestniczył każdy chętny.


Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR