"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

LGD Gościnna Wielkopolska przypomina, że termin składania wniosków o przyznanie pomocy w naborach 17/2018, 18/2018, 19/2018, 20/2018, 21/2018, 22/2018 i 23/2018 mija 22 maja 2018  o godz. 14.00.

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy do skorzystania z doradztwa w biurze LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.

Obszar realizacji LSR