"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Kolejna impreza gminna dofinansowana ze  środków własnych Stowarzyszenia LGD Gościnna Wielkopolska. W tym roku LGD Gościnna Wielkopolska wspiera ponad 20 różnych inicjatyw, które mają miejsce na obszarze funkcjonowania lokalnej grupy działania. 

1. maja 2019 roku, na placu przy bazylice na Świętej Górze w Głogówku odbył się 12 Eko-festyn. Tegoroczny festyn odbył się pod hasłem „Błogosławiona ziemia”, nawiązując do problemu, jakim jest zanieczyszczanie środowiska i zaśmiecanie okolicy. Bogaty program   i wiele atrakcji m.in. koncert Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń i mażoretki Big Bang, gry i zabawy dla dzieci, Teatr kulinarny Krzysztofa Górskiego.

W ramach XII Eko-Festynu, organizatorzy ogłosili konkurs fotograficzny, skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu gostyńskiego. Prace oceniane były w trzech kategoriach: dzieci i młodzież do 15 lat, młodzież w wieku 15 – 18 lat, dorośli powyżej 18 lat. 


Zobacz Galerię wpisu

Obszar realizacji LSR