"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

Foto

Projekt: "Błękitno-zelona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu, wspierania bioróżnorodności i rozwoju lokalnego na obszarze Stowarzyszenia "LGD Gościnna Wielkopolska" - pozyskiwanie wiedzy, stworzenia dobrych praktyk i wymiana doświadczeń"

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie - Partner KSOW informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego..

Obszar realizacji LSR