"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

Foto

Szkolenie w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla naboru 22/2018: Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

LGD Gościnna Wielkopolska zaprasza potencjalnych wnioskodawców na szkolenie w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla naboru 22/2018: Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych ... ..

Obszar realizacji LSR