"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

Foto

Szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy do naboru 22/2018: „Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego”.

9 kwietnia 2018 r. w sali szkoleniowej budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska odbyło się szkolenie nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy do naboru 22/2018: „Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiek..

Obszar realizacji LSR